Tax Free Lithuania

 Jūs galite pasinaudoti TAX FREE paslauga pirkdami prekes.

 

LT - Visa reikalingą informaciją dėl PVM susigrąžinimo rasite čia: www.vmi.lt

EN - All information for tax returns you will find here: www.vmi.lt

RU - Bсю нужную информацию по возврату НДС найдете здесь: www.vmi.lt

 Pasinaudokite TAX FREE paslauga, ir susigrąžinkite 21% Jūsų pirkinio vertės.

 - Pirkimo metu yra būtina turėti asmens dokumentą (pasą arba ID kortelę).

 - Perkamų prekių vertė turi būti ne mažesnė nei 57.92 EUR.

 - Pirkimo metu informuokite mus telefonu 8667 000 33 , arba darant užsakymą elektroninėje formoje palikite komentarą, kad jums reikės TAX FREE paslaugos.

 - Pirkimo metu, mes už Jus užpildysime TAX FREE FR0420 forma ir ją pristatysime Jums su visais lydinčiais dokumentais ( sąskaita faktūra, ir pati FR0420 forma).

 - TAX FREE FR0420 forma privalote atžymėti antspaudu muitinėje išvykimo iš Lietuvos metu.

 - Kitos kelionės į Lietuvą metu pateikite mums muitinėje atžymėtą TAX FREE FR0420 formą (galite atsiųsti ir registruotu paštu, taip bus greičiau ir patogiau).

 - Per 20 dienų, po to kai gausime antspauduotas formas, pervesime Jums pinigus ( pinigus Jums grąžinsime pavedimu į Jūsų nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos banke).

Daugelyje Europos Sąjungos šalių, norint įgyti teisę susigrąžinti sumokėtą PVM, prekę (prekes) reikia įsigyti „Tax Free“ sistemai priklausančioje parduotuvėje už tam tikrą pinigų sumą: Lietuvos Respublikoje ši pinigų sumą yra 57,92 € (200 Lt). Užpildytų ir antspauduotų PVM susigrąžinimo paslaugos formų („Tax Free Form“) skaičius nėra ribojamas. Kirsdami Lietuvos respublikos sieną, Jūs galite pateikti neribotą PVM susigrąžinimo paslaugos formų („Tax Free Form“) skaičių.Išvykstant iš Lietuvos Respublikos reikia muitininkui pateikti PVM susigrąžinimo paslaugos formas („Tax Free Form“), pasą ir prekes. Jei Jūs planuojate kirsti kelių Europos Sąjungos šalių sienas, tai PVM susigrąžinimo paslaugos formas („Tax Free Form“), pasą ir prekes pateikite kirsdami paskutinės šalies, esančios Jūsų kelionės maršrute, sieną. Įsigytas prekes iš Lietuvos Respublikos reikia išvežti per 3 mėn. nuo jų įsigijimo. Teisingai užpildyta ir antspauduota PVM susigrąžinimo paslaugos forma („Tax Free Form“) galioja 1 metus. Detalesnę informaciją Jūs galite sužinoti apsilankę tinklalapyje: www.global-blue.com

Take advantage of the TAX FREE service, and retrieve 21 % of your purchase amount.

 - At the time of purchase it is necessary to have an identity document (passport or ID card).

 - The value of goods being purchased shall be not less than 57.92 EUR.

 - At the time of purchase please let us know by phone 866700033, or if ordering in electronic form leave a comment that you need TAX FREE service.

 - At the time of purchase, we will fill out for you form FR0420 TAX FREE, and deliver it with all the accompanying documents (invoice, form FR0420) to you.

 - Have to stamp form TAX FREE FR0420 in the customs office on departure from Lithuania.

 - During your next travel to Lithuania provide us with stamped form FR0420 TAX FREE (you can send it by registered mail, it will be quicker and more comfortable).

 - Within 20 days after we receive the stamped forms, we will deposit you money (we refund money by transfer to your specified bank account in any of the banks of Lithuania).