Visais su serviso darbu, grąžinimais ir garantijomis susijusiais klausimais kreipkitės 8 667 000 33 ar servisas@mobile24.lt

Jei MOBILE24.LT pirkta prekė garantiniu laikotarpiu sugedo:

Prekei, sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai;
Garantinį remontą atlieka autorizuoti serviso centrai;
Pateikiant prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą arba užpildytą garantinį lapą (jei jis konkrečiai prekei yra reikalingas);
Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prietaisų dalims ir esant mechaniniams pažeidimams. Tačiau iškilus problema susisiekite su Mobile24.LT atsakingu asmeniu el. paštu: servisas@mobile24.lt, arba telefonu 8 667 00033

Papildoma informacija

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, dauguma atvejų pakanka turėti pirkimo dokumentą (kasos čekį, sąskaitą-faktūrą ar lizingo sutartį) jei jame yra tiksliai nurodytas gaminys. Toks dokumentas patvirtina prekės įsigijimo datą ir asmenį, kuris įsigijo įrangą. Pardavėjo garantinį lapą papildomai pateikti būtina tik jei pirkimo dokumente nėra tiksliai nurodytas įrangos modelis (tuomet garantiniame dokumente turi būti nurodyti įrangos identifikavimo duomenys). Tačiau jei siuntoje neradote garantinio lapo, prašome kreiptis į Mobile24.LT  el. paštu: info@mobile24.lt, arba telefonu: 8 667 000 33

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro);
Atsiradus gedimams dėl elektros tinklų sutrikimo;
Esant nestabiliam įtampos tiekimui (jei patalpoje, kurioje naudosite prekę yra įtampos svyravimai, rekomenduojama įsigyti įtampos reguliavimo prietaisą, kurio pagalba išvengsite nemalonumų, kadangi garantija dėl įtampos svyravimų sukeltų gedimų netaikoma);
Atsiradus gedimams dėl netinkamų eksploatavimo sąlygų;
Atsiradus gedimams ar pažeidimams dėl valymo, skutimo, subraižymo;
Prietaisas buvo sąmoningai ar dėl neatsargumo, sutrenktas, sugadintas, ardytas;
Atsiradus gedimams dėl į prietaiso vidų patekusių skysčių ar pašalinių dalelių (dulkių, smėlio, cheminių medžiagų, maisto ir kt.);
Atsiradus rūdims, spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
Jei serijinis numeris pakeistas, nutrintas, arba jo nepavyksta nustatyti;
Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos bei garantinio rašto taisyklių.

Atkreipkite dėmesį, kad:

suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos;
visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos
Garantinio aptarnavimo servisų kontaktai
AG Service
Telefonas: 8-700 - 55 6 55
El. paštas: servisas@agservice.lt
Kaunas
R.Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas
LT-52494
G.Sneiderio elektronikos imone
Telefonas: (370) 46340758
El. paštas: service@eris.lt
Klaipeda
Dubysos str. 31 a
91181
ServiceNet
Telefonas: 8 37 400160
El. paštas: servisas@servicenet.lt
Kaunas
Gaiziunu g. 3
LT 50128
Emtoservis
Telefonas: +370 5 2737368
El. paštas: svc@emtoservis.lt
Vilnius
Savanorių pr. 1, LT-03116, Vilnius
LT-0311
Vektech Joint-Stock venture
Telefonas: +370 5 2388289
El. paštas: viktorija@vektech.lt
Vilnius
Dubysos str. 31 a, Klaipeda
03229
Servisa ICT
Telefonas: 8 37 329 000
El. paštas: info@servisaict.lt
Kaunas
Priėmimas -Savanorių pr. 192
LT 44151